SEAT MÓ

Modell*
Vänligen välj en modell
Återförsäljare*
Vänligen välj en återförsäljare

SEAT samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig möjligheten att provköra en av våra produkter. I samband med provkörningen görs en körkortskontroll för att kontrollera körkortets giltighet. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

SEAT kommer att dela med sig av dina personuppgifter till:
SEAT auktoriserade återförsäljare* för att kunna bistå dig vid provkörningen och genomföra körkortskontroll.

Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

SEAT kommer att spara dina uppgifter i 3 månader efter genomförd provkörning.
Läs mer om GDPR

Auktoriserad återförsäljare hittar du här:
https://www.seat.se/hitta-aterforsaljare.html